03 юни 2016 г.

ВКС отмени оправдателната присъда на бившия зам.-кмет на Стара Загора Тихомир Томов и върна делото за ново разглеждане

 

С Решение № 92/2016 г. по наказателно дело № 241/2016 г. (с подсъдим Тихомир Томов – бивш зам.-кмет на община Стара Загора) тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) отмени присъдата от 23.11.2015 г. на Пловдивския апелативен съд (ПАС) и върна делото за ново разглеждане от друг съдебен състав на същия съд, от стадия на съдебното заседание. Решението не подлежи на обжалване.

С акта си ПАС е отменил изцяло осъдителната присъда от 03.10.2014 г. на Старозагорския окръжен съд и е признал подсъдимия Тихомир Томов за невинен в това, че на 22.01.2008 г. в гр. Стара Загора, в качеството си длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение, е превишил властта и правата си, сключвайки от името на общинската власт анекс – маршрутно разписание на автобусна линия, с цел да набави за „ЕЛ ЖЕ Груп” ЕООД облага в размер на 49 246,25 лв. и причинил имотна вреда на общината в размер на 4 263,73 лв., поради което го оправдал изцяло по повдигнатото му обвинение по чл. 282, ал. 2, пр. 2 във вр. с ал. 1 от НК.

Съдебният състав на ВКС приема, че подаденият касационен протест е основателен. Решаващите правни изводи на въззивния съд да постанови оправдателната присъда се заключават в съждението, че кметът на община Стара Загора, а не подсъдимият Томов като негов заместник, подписал договор от 22.01.2008 г. за транспортното обслужване на автобусна линия № 65 от „ЕЛ ЖЕ Груп” ЕООД. Според върховните съдии правният извод се позовава на факт, който не е спорен по делото, но същевременно не е обхванат от предмета на обвинението. В обвинителния акт е инкриминирана дейността на подсъдимия Томов, с която е „организирал” сключването на договора „и еднолично е променил транспортната схема”, което е правомощие на общинския съвет. От деянието настъпили имуществени щети в размер на 7 291,44 лв. В акта се сочи още, че подсъдимият е разпоредил изготвянето на договора и преди подписването му е уверил кмета на община Стара Загора, че областният управител е разрешил откриването на автобусна линия № 65, въз основа на получено писмо с различно съдържание от преразказаното. Впоследствие, в съдебно заседание окръжният съд приел съществено изменение на обстоятелствената част на обвинението за това, че Томов сключил от името на кмета на община Стара Загора, без да е упълномощен за това, анекс (маршрутно разписание на автобусна линия № 65) и по този начин еднолично е променил транспортната схема, утвърдена от общинския съвет и настъпили вредни последици в размер на 4 263,73 лв. В този обем на обвинението окръжният съд постановил присъдата си.

В мотивите на решението на ВКС пише, че апелативният съд не е решил делото съобразно действителната същност на повдигнатото обвинение и очертаните с него факти и обстоятелства по случая. Пренебрегнал е изцяло инкриминираното поведение на подсъдимия, измествайки вниманието си от него. Същевременно не е дал правен анализ дали действията на подсъдимия Томов, с които еднолично е подписал анекса и самоволно е променил утвърдено от друг орган маршрутно разписание, попадат под някои от законовите предпоставки, изключващи вината или обществената опасност, за да бъде оправдан. „Практически въззивният съдебен акт не дава отговор на въпросите за правилността на първоинстанционната присъда – нито страните по делото, нито касационният съд могат да разберат защо поведението на подсъдимия не е престъпно” – категорични са върховните съдии. Те констатират, че Пловдивският апелативен съд е допуснал съществено процесуално нарушение по смисъла на чл. 348, ал. 3, т. 2, пр. 1 от НПК – липса на мотиви.

 

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.