03 юни 2016 г.

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд през месец юни

 

09.06.2016 г., 9.00 ч., зала № 23 – наказателно дело № 509/2016 г. (делото за убийството на студентката Вероника Здравкова), ІІІ-то наказателно отделение, докладчик: съдия Мая Цонева

Делото е образувано по жалба на подсъдимия Илиян Здравков срещу въззивното решение от 11.03.2016 г. на Апелативен съд – Велико Търново, с което в потвърдена изцяло присъдата от 15.09.2015 г. на Окръжен съд – Велико Търново.

С присъдата подсъдимият Илиян Здравков е признат за виновен по чл. 199, ал. 2, т. 2 вр. чл. 199, ал. 1, т. 4 вр. чл. 198, ал. 1 вр. чл. 29, ал. 1, б. „а“ и б. „б“ от НК (грабеж, придружен с убийство, представляващ опасен рецидив), за което му е наложено наказание доживотен затвор, като на основание чл. 373, ал. 2 от НПК вр. чл. 58а, ал. 2 и ал. 3 от НК същото е заменено с 30 години лишаване от свобода.

Подсъдимият е осъден да заплати на частните обвинители и граждански ищци – Надя Трайкова и Трайчо Трайков, сумата от по 100 000 лева на всеки, представляващи обезщетение за претърпени в резултат от престъплението неимуществени вреди, ведно със законната лихва от датата на престъплението – 28.02.2015 г.

С касационната жалба подсъдимият навежда доводи за явна несправедливост на наложеното наказание, поради което иска същото да бъде намалено.

 

 

10.06.2016 г., 9.00 ч., зала № 24 – наказателно дело № 494/2016 г. (делото срещу Мария Мургина), ІІ-ро наказателно отделение, докладчик: съдия Биляна Чочева

Делото е образувано по протест на прокурор от Апелативна прокуратура – София и жалба на частния обвинител и граждански ищец Милена Цолчовска срещу въззивната присъда от 10.12.2015 г. на Апелативен съд – София (САС), с която е отменена присъдата от 25.01.2011 г. на Софийския градски съд (СГС) по н.о.х.д. № 2095/2010 г. С акта на СГС подсъдимата Мария Мургина е призната за виновна в престъпление по чл. 143, ал. 3, пр. 10 вр. ал. 1 от НК (в случая – принуда по отношение на служител на данъчната администрация по повод на изпълнение на службата), вместо което Мургина е призната за невиновна и оправдана по обвинението за това престъпление. С въззивната присъда е отхвърлен предявеният граждански иск и първоинстанционната присъда е отменена в частта относно присъдените разноски.

С протеста се иска ВКС да упражни правомощията на въззивна инстанция с оглед разпоредбата на чл. 354, ал. 5 от НПК и да реши делото по същество, като отмени оправдателната присъда на САС и потвърди присъдата на СГС в частта, с която подсъдимата Мария Мургина е призната за виновна в извършване на престъпление по чл. 143, ал. 3, пр. 10 вр. ал. 1, пр. 1 от НК. Същото искане е отправено и от частния обвинител и граждански ищец, като се иска и уважаване на предявения граждански иск в пълен размер.

Делото е за трети път във ВКС. С предходно решение № 458/04.06.2015 г. по н.д. № 1216/2014 г. състав на касационната инстанция отменя новата въззивна присъда от 18.03.2014 г. по в.н.о.х.д. № 484/2013 г. на САС и връща делото за окончателното му решаване по същество на въззивната инстанция, от стадия на съдебното заседание. Преди това, с решение от 16.05.2013 г. по н.д. № 2241/2012 г. ВКС отменя въззивна присъда от 20.06.2012 г. по в.н.о.х.д. № 377/2011 г. на САС в частта, с която е отменена първоинстанционната присъда относно признаването на Мургина за виновна в извършването на престъпление по чл. 143, ал. 3, пр. 10, вр. ал. 1 от НК и същата е призната за невиновна и оправдана по това обвинение. Делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на САС, от стадия на съдебното заседание, само в отменената част. Въззивната присъда е оставена в сила в останалата й част, в която подсъдимата Мургина е призната за невиновна за извършено престъпление по чл. 282, ал. 2, пр. 2, вр. ал. 1, пр. 1 от НК (квалифициран състав на престъпление по служба), както и престъпление по чл. 313, ал. 1, пр. 1 от НК (документно престъпление).

 

 

20.06.2016 г., 13.30 ч., зала № 24 – наказателно дело № 107/2016 г. (делото за убийството край река Камчия), ІІ-ро наказателно отделение, докладчик: съдия Биляна Чочева

Делото е образувано по жалби срещу въззивното решение от 09.11.2015 г. на Апелативния съд – Варна, с което е потвърдена изцяло присъда № 87/31.10.2011 г. по н.о.х.д. № 458/2009 г. на Окръжния съд – Варна. С първоинстанционната присъда подсъдимите са признати за виновни в това, че на 16.04.2007 г., в близост до с. Кичево, обл. Варна, в съучастие помежду си, подсъдимият Николай Николов – като подбудител и помагач, а останалите подсъдими Илчо Адамов, Ганислав Начев и Мартин Стоименов – като съизвършители, отвлекли Венцислав Евтимов и Димитринка Пекова с цел противозаконно да ги лишат от свобода, като деянието е извършено от повече от две лица и по отношение на две лица, поради което и на основание чл. 142, ал. 2, т. 2 и т. 5 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 3 и ал. 4 и чл. 54 от НК за подсъдимия Николов и на основание чл. 142, ал. 2, т. 2 и т. 5 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 и чл. 54 от НК за останалите трима подсъдими са осъдени на по седем години лишаване от свобода при първоначален строг режим на изтърпяване в затвор.

Подсъдимите са признати за виновни и в това, че на 16.04.2007 г., в землището на с. Круша, обл. Варна, в съучастие помежду си, подсъдимият Николов – като подбудител и помагач, а подсъдимите Начев, Стоименов и Адамов – като съизвършители, умишлено умъртвили Венцислав Евтимов и Димитринка Пекова, като деянието е извършено по особено мъчителен начин за убитите и с особена жестокост, поради което и на основание чл. 116, ал. 1, т. 4, пр. 3, т. 6, пр. 2 и 3 вр. чл. 20 ал. 3 и ал. 4 и чл. 54 от НК за подсъдимия Николов и вр. чл. 20, ал. 2 и чл. 54 от НК за подсъдимите Начев, Стоименов и Адамов са осъдени на доживотен затвор при първоначален специален режим в затвор. На основание чл. 23, ал. 1 от НК съдът наложил най-тежкото от така определените наказания, а именно доживотен затвор, като постановил изтърпяването му при първоначален специален режим в затвор.

С жалбите на Николай Николов (от защитниците му и лично от него) се иска да бъде отменен въззивният съдебен акт и той да бъде оправдан и по двете обвинения. В жалбата на втория му защитник в условията на алтернативност се иска да бъде изменена първоинстанционната присъда, като бъде приложен закон за по-леко наказуемо престъпление и наложено по-леко наказание. В жалбата от защитника на Илчо Адамов, при условията на алтернативност, е направено искане за изменение на присъдата с прилагане на закон за по-леко наказуемо престъпление или намаляване на наказанието. С жалбата от защитника на Мартин Стоименов се иска да бъде отменен обжалваният въззивен съдебен акт в наказателната и в гражданската му част, тъй като не са изпълнени задължителните указания на ВКС, дадени в отменителните му решения. В личната жалба на Ганислав Начев и тази на неговия защитник си иска отмяна на решението на апелативния съд и оправдаването на този подсъдим или връщане на делото за ново разглеждане. Алтернативно се поддържа и искане за намаляване на наказанията.

Делото е за трети път във ВКС. С предходно решение от 12.05.2015 г. състав на касационната инстанция отменя въззивното решение от 24.06.2014 г. на Апелативния съд – Варна, и връща делото за ново разглеждане от друг съдебен състав, поради допуснати от въззивния съд нарушения на процесуалните правила за проверка и оценка на доказателствата по делото и за формиране на вътрешното му убеждение. Преди това, с решение от 08.05.2013 г. ВКС отменя въззивното решение от 04.07.2012 г. на апелативния съд и връща делото за ново разглеждане от друг състав за изпълнение на указания по реда на чл. 355, ал. 1, т. 3 от НПК (отстраняване на допуснати съществени нарушения на процесуални правила).

 

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.