09 май 2016 г.

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. май

 

13.05.2016 г., 9.00 ч., зала № 22 – наказателно дело № 400/2016 г., І-во наказателно отделение, докладчик: съдия Румен Петров

Във ВКС е образувано касационно наказателно дело № 400/2016 г. по жалби на подсъдимите Виолета Илиева – Николова – бивш изпълнителен директор на Агенцията по вписвания, и Тотка Стоилова – бивш финансов контрольор при Агенцията по вписвания.

С присъда от 17.10.2013 г. на Софийския градски съд Николова е призната за виновна да е извършила длъжностно присвояване в големи размери, за което й е наложено наказание лишаване от свобода за срок от пет години, лишаване от право да заема ръководна длъжност в държавната администрация за срок от три години и от право да упражнява юридическа професия за срок от три години. Със същата присъда Стоилова е призната за виновна, че не е упражнила достатъчен контрол върху работата на Николова и от това са последвали значителни щети за Агенцията по вписванията, за което и е наложено наказание лишаване от свобода за срок от две години, изпълнението на което е отложено за срок от три години, и наказание глоба в полза на държавата в размер на 3 000 лева.

С присъда по в.н.о.х.д. № 41/2014 г. Софийският апелативен съд (САС) признава двете подсъдими за невиновни по посочените обвинения. С решение по н.д. № 1674/2014 г. Върховният касационен съд отменя оправдателна присъда.

С решение от 02.04.2016 г. по в.н.о.х.д. № 239/2015 г. САС изменя присъдата в частта й относно наложеното на подсъдимата Николова наказание „лишаване от свобода”, като намалява размера му от пет на три години. Съдът потвърждава присъдата в останала й част.

В жалбите, подадени от защитниците на Виолета Илиева – Николова, са развити доводи за наличие на трите касационни основания по чл. 348, ал. 1, т. 1-3 от НПК – нарушение на закона, допуснати съществени процесуални нарушения и явна несправедливост на наложените наказания, като при условията на алтернативност се правят искания за оправдаване на подсъдимата, връщане на делото за ново разглеждане от САС или отлагане изтърпяването на наложеното наказание лишаване от свобода  с изпитателен срок на основание чл. 66, ал. 1 от НК.

С жалбата, подадена от защитника на Тотка Стоилова също са заявени касационните основания по чл. 348, ал. 1, т. 1-3 от НПК, като се прави искане за оправдаването на подсъдимата или за връщане на делото на въззивната инстанция за отстраняване на допуснати съществени процесуални нарушения и за правилно приложение на материалния закон.

 

 

25.05.2016 г., 13.30 ч., зала № 24 – наказателно дело № 107/2016 г. (делото за убийството край река Камчия),  ІІ-ро наказателно отделение, докладчик: съдия Биляна Чочева

Делото е образувано по жалби срещу въззивното решение от 09.11.2015 г. на Апелативния съд – Варна, с което е потвърдена изцяло присъда № 87/31.10.2011 г. по н.о.х.д. № 458/2009 г. на Окръжния съд – Варна. С първоинстанционната присъда подсъдимите са признати за виновни в това, че на 16.04.2007 г., в близост до с. Кичево, обл. Варна, в съучастие помежду си, подсъдимият Николай Николов – като подбудител и помагач, а останалите подсъдими Илчо Адамов, Ганислав Начев и Мартин Стоименов – като съизвършители, отвлекли Венцислав Евтимов и Димитринка Пекова с цел противозаконно да ги лишат от свобода, като деянието е извършено от повече от две лица и по отношение на две лица, поради което и на основание чл. 142, ал. 2, т. 2 и т. 5 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 3 и ал. 4 и чл. 54 от НК за подсъдимия Николов и на основание чл. 142, ал. 2, т. 2 и т. 5 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 и чл. 54 от НК за останалите трима подсъдими са осъдени на по седем години лишаване от свобода при първоначален строг режим на изтърпяване в затвор.

Подсъдимите са признати за виновни и в това, че на 16.04.2007 г., в землището на с. Круша, обл. Варна, в съучастие помежду си, подсъдимият Николов – като подбудител и помагач, а подсъдимите Начев, Стоименов и Адамов – като съизвършители, умишлено умъртвили Венцислав Евтимов и Димитринка Пекова, като деянието е извършено по особено мъчителен начин за убитите и с особена жестокост, поради което и на основание чл. 116, ал. 1, т. 4, пр. 3, т. 6, пр. 2 и 3 вр. чл. 20 ал. 3 и ал. 4 и чл. 54 от НК за подсъдимия Николов и вр. чл. 20, ал. 2 и чл. 54 от НК за подсъдимите Начев, Стоименов и Адамов са осъдени на доживотен затвор при първоначален специален режим в затвор. На основание чл. 23, ал. 1 от НК съдът наложил най-тежкото от така определените наказания, а именно доживотен затвор, като постановил изтърпяването му при първоначален специален режим в затвор.

С жалбите на Николай Николов (от защитниците му и лично от него) се иска да бъде отменен въззивният съдебен акт и той да бъде оправдан и по двете обвинения. В жалбата на втория му защитник в условията на алтернативност се иска да бъде изменена първоинстанционната присъда, като бъде приложен закон за по-леко наказуемо престъпление и наложено по-леко наказание. В жалбата от защитника на Илчо Адамов, при условията на алтернативност, е направено искане за изменение на присъдата с прилагане на закон за по-леко наказуемо престъпление или намаляване на наказанието. С жалбата от защитника на Мартин Стоименов се иска да бъде отменен обжалваният въззивен съдебен акт в наказателната и в гражданската му част, тъй като не са изпълнени задължителните указания на ВКС, дадени в отменителните му решения. В личната жалба на Ганислав Начев и тази на неговия защитник си иска отмяна на решението на апелативния съд и оправдаването на този подсъдим или връщане на делото за ново разглеждане. Алтернативно се поддържа и искане за намаляване на наказанията.

Делото е за трети път във ВКС. С предходно решение от 12.05.2015 г. състав на касационната инстанция отменя въззивното решение от 24.06.2014 г. на Апелативния съд – Варна, и връща делото за ново разглеждане от друг съдебен състав, поради допуснати от въззивния съд нарушения на процесуалните правила за проверка и оценка на доказателствата по делото и за формиране на вътрешното му убеждение. Преди това, с решение от 08.05.2013 г. ВКС отменя въззивното решение от 04.07.2012 г. на апелативния съд и връща делото за ново разглеждане от друг състав за изпълнение на указания по реда на чл. 355, ал. 1, т. 3 от НПК (отстраняване на допуснати съществени нарушения на процесуални правила).
 

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.