6 април 2016 г.

Председателят на ВКС и майки на деца, загинали при пътни инциденти, се договориха за общи конкретни действия за превенция, за да намалеят жертвите на пътнотранспортни произшествия

По повод на организирания днес протест пред Съдебната палата от Нели Петрова и други майки на деца, загинали при пътни инциденти, председателят на Върховния касационен съд (ВКС) ги покани в кабинета си, за да чуе исканията им.

Основният акцент в срещата бе свързан с необходимите и възможни стъпки по пътя към предотвратяването на зачестилите пътнотранспортни произшествия (ПТП), при които загиват невинни хора, както и конкретните ангажименти на институциите в тази посока. Лозан Панов уточни, че в случая може да се говори за действия в три направления: законодателни промени, чрез които да бъдат възпрени недобросъвестните водачи (управляващи автомобили и мотори след употреба на алкохол или наркотици, превишаващи разрешената скорост и др.); анализиране на практиката на съда по дела, свързани с такива престъпления, и при констатирането на противоречива практика – образуване на тълкувателно дело във ВКС; организиране на дейности, извън законодателните промени, за постигане на необходимата превенция, включително и чрез публично говорене от страна на съдиите (пред ученици, пред медиите).

Председателят на ВКС пое ангажимент пред Нели Петрова и другите майки той и представители на съда да участват – като експерти, прилагащи законите, приемани от парламента, в срещи с народните представители, както и в бъдещи работни групи, за прецизиране и допълване на нормативните актове, свързани с престъпленията и нарушенията при движението по пътищата – Закона за движението по пътищата (ЗДвП), Наказателния кодекс и Закона за административните нарушения и наказания.

Лозан Панов уведоми майките, че от началото на седмицата е възложил събирането и анализирането на съдебна практика, свързана с противоречиво прилагане на норми от ЗДвП по отношение на съпричиняването (чл. 113, ал. 1, т. 1 от ЗДвП) и то на пешеходна пътека. Той гарантира, че при наличието на две противоречиви решения ще поиска от Общото събрание на Наказателната колегия на ВКС да излезе с тълкувателно решение, като добави, че вероятно може да се разшири кръгът от въпроси по прилагането на Закона за движението по пътищата.

По отношението на спешната необходимост от превенция участниците в срещата се уговориха за общи действия, свързани с обществени инициативи, популяризиране на правата и задълженията на всички участници в движението по пътищата сред гражданите, включително и сред децата. Лозан Панов пое ангажимента и съдии от Върховния касационен съд да участват в подобни събития, давайки пред обществото, включително и чрез медиите, конкретни примери от практиката си за това до какво води нарушаването на нормите в Закона за движение по пътищата.

 

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.