23 март 2016 г.

ВКС изпрати становище по проекта на Закон за предотвратяване на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

 

Председателят на Върховния касационен съд (ВКС) изпрати на заместник министър-председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси Меглена Кунева становище по проекта на Закон за предотвратяване на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

Документът е изготвен от комисия, назначена със Заповед № 403/14.03.2016 г. на председателя на ВКС, в която участват съдии от Върховния касационен съд, като председател на комисията е заместник на председателя на съда.

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.