26 октомври 2006 год..  

Конференция на председателите на върховните съдилища от Съвета на Европа

СЪОБЩЕНИЕ

На 26 и 27 октомври 2006 г. председателят на Върховния касационен съд Иван Григоров и зам.-председателят на ВКС Румен Ненков ще участват в Осмата конференция на председателите на върховните съдилища от Съвета на Европа. Темата на форума, който ще се проведе в Париж, е "Достъп до Върховния съд: тенденции и перспективи".

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД