20 септември 2006 год.  

Общо събрание на ВКС и ВАС за избор на нов член-съдия на Конституционния съд

От 5 до 8 май 2007 г. по покана на председателя на Върховния касационен съд Иван Григоров в България ще гостува Лорд Филипс – върховен съдия на Англия и Уелс. Лорд Филипс е председател на Мрежата на председателите на върховните съдебни институции от Европейския съюз, в която членува нашата страна.

На 21 септември 2006 г., четвъртък, от 13.00 часа в зала 15 ("Тържествена") на Съдебната палата ще се проведе общо събрание на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд. Висшите магистрати ще упражнят конституционното си правомощие да изберат (с тайно гласуване) нов член-съдия на Конституционния съд от съдебната квота.

Журналистите ще получат информация за резултата от вота веднага след края на събранието. Само на фоторепортерите и ТВ операторите ще бъде разрешено да влязат в залата и да заснемат началото на събитието, след което ще бъдат поканени да напуснат.
 

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВКС:

АСЯ ГРЪНЧАРОВА