29 август 2006 год. 

Попълнете анкета за I-та национална конференция на магистратите в България

Уважаеми магистрати,
Комисия, определена от Висшия съдебен съвет, в момента работи по съставянето на дневния ред на първата конференция на магистратите в България като целта е Конференцията да е от възможно най-голяма полза за участниците.

Конференцията е организирана така, че всички магистрати ще бъдат заедно на пленарните сесии при откриване и закриване на конференцията, а между пленарните сесии всеки участник ще има възможност да посети редица специализирани сесии, посветени на конкретни теми.

Комисията определи множество теми както за пленарните, така и за специализираните сесии, и до края на септември ще избере най-подходящите за включване в дневния ред на Конференцията. Като бъдещи участници в Конференцията, Вашето мнение по отношение на избора на теми ще бъде взето под внимание. Ето защо, от името на Комисията за съставяне на програмата на Конференцията, Ви молим да изберете темите, които определяте като най-важни за Вашата работа и на които бихте искали да участвате.

Много от темите са предназначени за всички магистрати, а други са по-специализирано насочени само към следователи, прокурори или съдии. Ето защо не сме обособили темите по групи според длъжностите на магистратите.
Молим Ви да посетите интернет страницата на конференцията, където да попълните анкетата с темите. http://www.conference.court-bg.org/

София, август 2006 г.

С уважение,
Вирджиния Левит
Заместник-директор
Инициатива на ААМР за укрепване на съдебната система