28 август 2006 год.  

ДЕКЛАРАЦИЯ на Върховния касационен съд

На 25 август по време на пленарно заседание на Народното събрание председателят на парламентарната група на Коалиция за България заяви от трибуната, че Върховният касационен съд се опитва да блокира членството на България в Европейския съюз, включително и чрез използване на Конституционния съд.

Повод за това непочтено внушение е обстоятелството, че преди три месеца над 80 върховни съдии сезираха Конституционния съд с две искания за обявяване за противоконституционни на част от промените, направени в основния закон през пролетта на тази година. Атакуваните изменения на конституцията бяха остро критикувани от управляващи и опозиционни политици, юристи и журналисти. Резерви към въпросните промени имаше и президентът Първанов. Отрицателно отношение към спорните текстове изрази и Европейската комисия. Брюксел поиска нови промени в конституцията, “за да се заличи всяко съмнение за възможност за влияние върху независимата съдебна система”, по думите на еврокомисаря по правосъдие и вътрешен ред Франко Фратини. По време на посещението си в София на 31 юли г-н Фратини специално поздрави Върховния касационен съд и неговия председател за това, че са сезирали Конституционния съд за оспорваните текстове. Еврокомисарят изрично подчерта, че депутатите трябва да вземат предвид решенията на Конституционния съд.

Върховните съдии счетоха за свой професионален и граждански дълг да сезират висшия орган по тълкуване на Конституцията, за да се изчистят всички неясноти и противоречия в приетите поправки в основния закон преди окончателния и решаващ доклад на Европейската комисия за готовността на България да се присъедини към обединена Европа, който ще бъде представен на 26 септември пред европейския парламен в Страсбург. Замесването на независимия Върховен касационен съд в политически дебати и предизборни борби е обидно и крайно несправедливо към над 80 висши магистрати. Съдиите от Върховния касационен съд категорично не приемат неверни обвинения, че изпълнението на тяхно правомощие – да сезират Конституционния съд, било “атака срещу Конституцията”. Напротив, действията им са продиктувани от зачитане на конституционния ред, върховенството на закона, националния интерес и от искреното им желание да помогнат на политиците за безусловно приемане на България в Европейския съюз на 1 януари 2007 г.