23 юли 2006 год.  

Отговори на молбата на съдиите от ВКС да се огласи публично дали са били сътрудници на ДС и други силови институции

Във връзка с молбата на 88 съдии от Върховния касационен съд за публично огласяване били ли са сътрудници на структурите на бившата ДС, изпратена на 1 юни 2006 г. до министъра на вътрешните работи Румен Петков, министъра на отбраната Веселин Близнаков, директора на Националната разузнавателна служба ген. Кирчо Киров и директора на Националната служба за охрана ген. Румен Миланов във ВКС се получиха следните отговори:

В писмо от министъра на вътрешните работи Румен Петков до ръководството и член-съдиите на Върховния касационен съд се казва: проверката на 88-те души е установила, че само двама членове на ВКС са били регистрирани за кратък период като сътрудници на бившата Държавна сигурност. И за двамата е посочено, че в архивите няма данни да са давали съгласие и да са подписвали декларации за сътрудничество. (От направената справка в деловодството на ВКС става ясно, че по време на въпросния кратък период те не са били съдии и дори не са работили в съдебната власт). За останалите 86 съдии МВР не разполага с данни за принадлежност към бившата ДС, заявява в писмото министър Петков.

В писмо до ръководството и член-съдиите на ВКС от началника на Националната служба за охрана ген.-лейт. Румен Миланов се посочва, че всички материали, отнасящи се до искането на съдиите от ВКС, са предадени за съхранение в архива на МВР. От това следва, че отговорът на министър Румен Петков е валиден и за молбата, отправена към НСО.

В отговор до ВКС от директора на Националната разузнавателна служба ген.-майор Кирчо Киров се казва: „Относно личните ви искания за проверка на всеки един от съдиите от Върховния касационен съд ви отговарям, че в Националната разузнавателна служба няма архивна информация за връзки на подписалите искането лица с Първо главно управление на Държавна сигурност”.

Единствен на молбата на върховните съдии отказа да отговори министърът на отбраната Веселин Близнаков, което съдиите от ВКС приемат като неуважение към институцията ВКС и лично към тях.
Мотивите на съдиите от ВКС да поискат публично огласяване дали са били, или не сътрудници на тези служби са, че независимостта на съдиите е най-важното условие и гаранция за истинско правосъдие. Тази независимост може да бъде застрашена по много начини. Един от тях е евентуалното въздействие от страна на структурите на бившата ДС и други силови институции на тоталитарната държава.

Броени месеци преди влизането на България в Европейския съюз обществото у нас и европейските ни партньори трябва да знаят истината за независимостта и моралния облик на съдиите от Върховния касационен съд, заявиха в своята молба съдиите от ВКС. Тя беше подписана от 88 върховни съдии членове на ВКС (от 89). Само един отказа да я подкрепи.