06 юли 2006 год.  

Национална конференция на магистратите в България, 17 - 18 ноември 2006 г., Национален дворец на културата, гр. София

 

ДО

МАГИСТРАТИТЕ

В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

Уважаеми магистрати,
Имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в Националната конференция на магистратите в България. Тя се организира съвместно от Висшия съдебен съвет и Инициативата за укрепване на съдебната система, финансирана от Американската агенция за международно развитие и осъществявана от Ийст Уест Мениджмънт Институт, с подкрепата на Върховния касационен съд, Върховния административен съд, Главна прокуратура и Националната следствена служба.

Това ще е третата конференция от този род, но този път обхватът u е разширен, като в нея ще се включат всички звена на съдебната система: съдии, прокурори и следователи. Това ще даде възможност на българската съдебна система да покаже съгласуваност на действията и ангажираност със съдебната реформа, което е ключов елемент от подготовката на България за приемане в Европейския съюз. Това ще бъде и форум, на който в по-малки групи представителите на съдебната система ще могат да обсъдят въпроси от професионален интерес за тях. Всички магистрати ще бъдат заедно на пленарните сесии при откриване и закриване на конференцията, а между пленарните сесии всеки участник ще има възможност да посети редица специализирани сесии, посветени на конкретни професионални теми.

Молим Ви, ако имате желание да участвате в Конференцията на магистратите, да съобразите работния си график с определените дати 17 - 18 ноември 2006 г. Допълнителна информация за Конференцията ще получите през месец септември.

С уважение,

Вирджиния Левит

Заместник-директор

Инициатива на ААМР за укрепване на съдебната система