12 юни 2006 год. 

Ръководството на ВКС подаде декларации

Председателят на Върховния касационен съд Иван Григоров, тримата му заместници - Благовест Пунев, Румен Ненков и Любка Илиева, както и Бойка Попова - член на ВСС, подадоха днес декларации във Висшия съдебен съвет за имущественото състояние, придобито по време на работата им в съдебната власт. Ръководството на ВКС направи това съгласно решение на ВСС от 23 май т. г. за деклариране на имуществото на членовете на ВСС и на магистратите на ръководни постове. С въпросното решение ВСС прие предложението на председателя на ВКС Иван Григоров, председателя на ВАС Константин Пенчев и главния прокурор Борис Велчев, с което се цели да се направи съпоставка между законните доходи на членовете на ВСС и магистратите на ръководни постове и притежаваното от тях имущество, както и на техните разходи.

Декларации за имущественото състояние
на ръководството на ВКС

ДЕКЛАРАЦИЯ N: 1 на Иван Тодоров Григоров -
председател на ВКС

351Kbytes

ДЕКЛАРАЦИЯ N: 1 на Благовест Анастасов Пунев –
зам.-председател на ВКС  (сега конституционен съдия)

 272Kbytes

ДЕКЛАРАЦИЯ N: 1 на Румен Христов Ненков -
зам.-председател на ВКС

 277Kbytes

ДЕКЛАРАЦИЯ N: 1 на Любка Борисова Илиева – Въндева -
зам.-председател на ВКС

 343Kbytes

ДЕКЛАРАЦИЯ N: 1 на Бойка Костадинова Попова –
член на Висшия съдебен съвет

  270Kbytes