25 май 2006 год  

Национална конференция на магистратите

Във Върховния касационен съд днес се състоя среща във връзка с организирането на Национална конференция на магистратите. Присъстваха председателят на ВКС Иван Григоров, председателят на ВАС Константин Пенчев, директорът на НСлС Ангел Александров, зам.-главният прокурор Христо Манчев (от името на главния прокурор Борис Велчев), директорът на Инициативата за укрепване на съдебната система (ИУСС) на Американската агенция за международно развитие (ААМР) Кен Стюарт и заместничката му Вирджиния Левит.

Ръководителите на съдебната власт и на ИУСС единодушно решиха към третата национална конференция на съдиите да се присъединят прокурорите и следователите и тя да прерасне в Национална конференция на магистратите в България. Тя ще се проведе на 17 и 18 ноември 2006 г. в НДК, като откриването й ще бъде в зала 1, а работата по отделните теми от дневния ред ще протече в няколко по-малки зали.

Председателят на ВКС Григоров отбеляза, че на тази среща са се поставили основите на конференция, която ще укрепи съдебната система чрез популяризиране на процеса на комуникация между отделните звена на съдебната власт по въпроси, свързани с предизвикателството пред върховенството на закона. Председателят на ВАС Пенчев подчерта значението на факта, че съдебната власт се изправя обединена, за да обърне внимание на необходимото за подобряване на работата си.

Първата по рода си Конференция на магистратите ще сформира “обединение, което ще подобри всички аспекти на съдебната система чрез заличаване на границите,” заяви съдия Кен Стюарт, след участието си в днешната среща по планиране на конференцията. “Шестте месеца работа, които ни чакат преди Конференцията, са толкова важни, колкото и самата конференция”, добави Стюарт, “защото през това време ще развием капацитет, който ще укрепи върховенството на закона и ще се засили борбата против корупцията.”

На конференцията ще бъде направена равносметка на извършеното от съдебната власт за успешното присъединяване на България към Европейския съюз и ще бъде обсъдено взаимодействието между правосъдието (съда), прокуратурата и следствието.

Представителите на ААМР увериха ръководителите на ВКС, ВАС, прокуратурата и следствието, че конференцията на магистратите ще получи пълна подкрепа от американския посланик у нас Джон Байърли.

Първата и втората национална конференция на съдиите, проведени съответно през 2004 и 2005 година по обща оценка на организаторите и участниците в тях преминаха много успешно. Националната конференция на магистратите е поредната естествена стъпка за подобряване на съдебната система в България чрез заздравяване на координацията между отделните й звена.

Американската агенция за международно развитие (ААМР) ще продължи да подкрепя усилията на конференцията, както направи и при предишните две конференции.

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВКС:

АСЯ ГРЪНЧАРОВА