17 април 2006 год.  

Възстановено е делото, откраднато от адвокатската стая на ВКС, срещу нотариуса Слави Кирилов Крашевски

По указание на Върховния касационен съд беше възстановено делото, откраднато от адвокатската стая на ВКС, срещу нотариуса Слави Кирилов Крашевски. С решение от 13 април 2006 г. по дело № 380/2005 г. ВКС потвърди осъдителната присъда срещу Крашевски, с която му е наложено наказание две години лишаване от свобода условно и лишаване от правото да упражнява професията нотариус.

Решението на ВКС не подлежи на обжалване.