14 март 2006 год.  

Среща на 105-те съдии от Софийския районен съд с посланика на САЩ у нас Джон Байърли

На 20 март (понеделник) в зала 15 - “Тържествена” на Съдебната палата от 17.00 часа, по инициатива на ръководството на Върховния касационен съд, ще се състои среща на 105-те съдии от Софийския районен съд с посланика на САЩ у нас Джон Байърли. Ще участват също така цялото ръководство на ВКС, председателят на Софийския градски съд и заместниците му, ръководителите на Американската агенция за международно развитие, на Инициативата за укрепване на съдебната система към ААМР и директорът на Националния институт на правосъдието.

Участници, гости и журналисти ще влизат в Съдебната палата през входа за граждани откъм ул. “Алабин”. Заповядайте на ІІІ етаж, от който се влиза на балкона, определен специално за медиите. До партера на зала 15 ще имат достъп само операторите от телевизиите и фоторепортерите от печата. Те ще имат възможност да снимат в първите минути на срещата, след което, ако желаят, ще могат да се присъединят към колегите си на балкона.