19 февруари 2016 г.

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. февруари

 

22.02.2016 г., 9.00 ч., зала № 24 – наказателно дело № 97/2016 г. (делото срещу Александър Томов и др. за длъжностно присвояване в особено големи размери, представляващо особено тежък случай), ІІ-ро наказателно отделение, докладчик: съдия Биляна Чочева

Във Върховния касационен съд е образувано касационно наказателно дело от общ характер срещу Александър Томов – бивш председател на Надзорния съвет и изпълнителен директор на ПФК „ЦСКА” АД и бивш главен изпълнителен директор на „Кремиковци” АД, Александър Гарибов – бивш изпълнителен директор на ПФК „ЦСКА” АД, Иван Иванов – бивш член на Управителния съвет на „Кремиковци” АД, и Божко Бонев – пълномощник на Александър Томов и Иван Иванов във връзка с представителство на „Кремиковци” АД относно сключване на определени сделки. Касационното производство е инициирано по касационен протест на прокурор от Апелативната прокуратура – гр. София, срещу постановеното от Софийския апелативен съд въззивно решение № 367 от 11.11.2015 г. по в.н.о.х.д. № 562/2015 г. С него е потвърдена първоинстанционната присъда № 50 от 17.02.2014 г., по н.о.х.д. № 780/2014 г., с която подсъдимите са признати за невиновни и оправдани по повдигнатите им обвинения за извършването на престъпления по чл. 203, ал. 1, вр. чл. 201, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, вр. чл. 20, ал. 4, вр. чл. 26, ал. 1 от НК (длъжностно присвояване в особено големи размери, представляващо особено тежък случай).

В касационния протест се изтъкват доводи за съществени процесуални нарушения и нарушения на материалния закон, допуснати при постановяване на оправдателната присъда, като се прави искане да се отмени решението на Софийския апелативен съд и делото да се върне за ново разглеждане от въззивната инстанция.

 

26.02.2016 г., 9.00 ч., з. 23 – наказателно дело № 98/2015 г. (делото е за грабежа на семейство Анчови в с. Чепинци), ІІІ-то наказателно отделение, докладчик: съдия Павлина Панова

Касационното наказателно дело № 98/2015 г. е образувано по протест на прокуратурата и жалба на гражданските ищци и частни обвинители Веско Георгиев Анчов, Марина Стефанова Анчова, Роси Вескова Георгиева и Надя Вескова Георгиева срещу решение № 126 по в.н.о.х.д. № 2/2014 г. по описа на Военно-апелативния съд. С него е потвърдена присъдата на Софийския военен съд в частта, с която подсъдимите Димчо Любомиров Димов, Борис Иванов Маринов, Димитър Атанасов Николов, Божидар Борисов Методиев, Цветко Димитров Ненов и Петър Велинов Стоянов са признати за невиновни за извършен въоръжен грабеж в особено големи размери (престъпление по чл. 199, ал. 2, т. 3 от НК). С решението, поради настъпила абсолютна давност, първоинстанционната присъда е отменена в частта, с която подсъдимият Борислав Иванов Маринов е признат за невиновен и оправдан по обвинението му за помагачество към изнасилване (престъпление по чл. 152, ал. 1, т. 2 вр. чл. 20, ал. 4 от НК), като производството е прекратено. Гражданските искове са отхвърлени изцяло.

С протеста и жалбата се иска отмяна на въззивното решение в частта, с която е потвърдена присъдата на Софийския военен съд за престъплението грабеж, и осъждане на подсъдимите.

 

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.