20 януари 2016 г.

Орлин Тодоров – бивш началник на териториалното звено „Борба с организираната престъпност” във Велико Търново, оттегли касационната си жалба и ВКС прекрати производството по делото

 

С определение по наказателно дело № 1372/2015 г., постановено в открито съдебно заседание на 19.01.2016 г., тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) прекрати производството по делото поради оттегляне на депозираната касационна жалба от подсъдимия Орлин Тодоров. Определението е окончателно и решението на Варненския апелативен съд влиза в сила от днес.

В мотивите на съдебния акт пише: „Съдът, като взе предвид изявлението на адвокат Христо Христов и като се съобрази с волята на подсъдимия Орлин Тодоров в представената от защитника му молба за оттегляне на касационната жалба и прекратяване на производството по наказателно дело № 1372/2015 г., счита, че са налице предпоставките на разпоредбата на чл. 352, ал. 2 от НПК за прекратяване на съдебното производство по наказателно дело № 1372/2015 г., поради оттегляне на касационната жалба от подсъдимия Орлин Тодоров Тодоров”.

Делото пред ВКС бе образувано по жалба на Орлин Тодоров – бивш началник на териториалното звено „Борба с организираната престъпност” във Велико Търново, срещу въззивно решение от 31.07.2015 г. на Варненския апелативен съд, с което е изменена присъда № 58 от 11.06.2014 г. на Окръжния съд – Велико Търново.

С присъдата Тодоров е признат за виновен за извършено в периода 24.08.2010 г. – 19.01.2011 г. в гр. В. Търново продължавано престъпление по чл. 145а, ал. 2, пр. 2 от НК, вр. чл. 32 от ЗСРС – използване на информация, събрана чрез специални разузнавателни средства, по четири досъдебни производства по описа на ОСлС и ОД на МВР – В. Търново. Наложено му е наказание „лишаване от свобода” за срок от 1 година, отложено на основание чл. 66 от НК за срок от 3 години, считано от влизане на присъдата в сила, както и наказание „глоба” в размер на 2 000 лв. С въззивното решение е изменена първоинстанционната присъда: наказанието лишаване от свобода е увеличено от 1 на 3 години, а изпитателният срок – на 5 години, считано от влизане на присъдата в сила. В останалата част първоинстанционният съдебен акт е потвърден.

          

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.