12 декември 2015 г.

Делегация на ВКС ще посети Върховния съд на Австрия в рамките на проект по програмата на Европейската мрежа за съдебно обучение за обмен между съдебните власти на страните – членки на ЕС

 

В периода 14-18 декември 2015 г. делегация на Върховния касационен съд, водена от председателя на съда Лозан Панов, ще бъде на посещение във Виена по покана на Върховния съд на Австрия.

Визитата е в рамките на пилотен проект за обмен между двете съдилища, реализиран по програмата на Европейската мрежа за съдебно обучение за обмен между съдебните власти на страните – членки на ЕС.

Предвижда се по време на срещите в Съдебната палата на Виена българските съдии да се запознаят със състава и структурата на Върховния съд на Австрия, с функциите му като съд от последна инстанция по граждански и наказателни дела, с формирането на бюджета на съда. Председателите на върховните съдилища и съдиите от двете институции ще обсъдят параметрите на споразумение за партньорство с цел стимулиране на полезно и практично развитие на контактите между тях.

Членовете на българската делегация ще проведат разговори и в Министерството на правосъдието на Австрия, като темите са свързани с функциите на институцията и ангажиментите й за първоначално и продължаващо обучение на съдиите.

Представителите на Върховния касационен съд на Република България ще посетят Окръжния съд на Медлинг и Наказателния съд на Виена, за да се запознаят с работата им.

В програмата на посещението е предвидена и среща между българските съдии и президента на Международната академия за противодействие на корупцията, която се намира в гр. Лаксенбург.

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.