04 декември 2015 г.

ВКС преотстъпи за ползване част от залите си в Съдебната палата на СГС

 

За да бъде гарантирано нормалното протичане на работния процес в Софийския градски съд (СГС) и да бъдат обезпечени със съдебни зали насрочените от съдебните състави открити съдебни заседания, ръководството на Върховния касационен съд (ВКС) оптимизира графика на заседанията на върховните съдии и предостави за ползване част от залите на ВКС в Съдебната палата.

След съгласуване на планираните заседания на двете съдилища бе изработен график за дните в седмицата, през които съдебните състави на Софийския градски съд ще могат да заседават в шест от залите на ВКС. Това оптимизиране на работата ще даде възможност на съдиите от СГС да насрочват заседания за много по-близки дати през 2016 г. и да осигурят на гражданите по-бързо правосъдие.

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.