02 декември 2015 г.

Съдиите от Софийския апелативен район обсъдиха с членове на ВСС своите предложения за реформа на съдебната карта

 

По покана на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов и с участието на членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС) Галина Карагьозова, Магдалена Лазарова и Калин Калпакчиев в Съдебната палата на София на 1 декември 2015 г. бе проведен разговор с магистрати от Софийския апелативен район на тема „Реформа в съдебната карта”. Срещата е част от серията дискусии, които ВСС организира по апелативни региони в страната.

Със свои мнения за оптимизиране на работата на съдебните звена в апелативния район се включиха Стефан Гроздев – изпълняващ функциите на председател на Софийския апелативен съд, Илия Илиев – зам.-председател на Окръжния съд – Видин, Надя Пеловска – председател на Окръжния съд – Враца, Милена Бранкова – председател на Окръжния съд – Монтана, Калоян Топалов – председател на Софийския градски съд, Филип Владимиров – председател на Софийския окръжен съд, Елена Николова – председател на Окръжния съд – Перник, Мирослав Начев – председател на Окръжния съд – Кюстендил, и Катя Бельова – председател на Окръжния съд – Благоевград.

По време на срещата някои от председателите на съдилищата споделиха, че срещу реформата на съдебната карта в районите им вече се събират подписки и хората трябва да бъдат успокоени, че няма да бъде възпрепятстван достъпът им до правосъдие. И председателя на ВКС, и членовете на ВСС подчертаха, че реформата няма да бъде направена прибързано и механично, а ще е следствие на много разговори по места и събиране на достатъчно данни, от които зависи трансформирането на съдебната карта. Гражданите няма да бъдат лишени от своите съдилища като сгради и символи на държавност, ще бъде гарантиран достъпът им до правосъдие, независимо като какво юридическо лице ще бъдат структурирани съдебните звена в района им – съд, подразделение на друг, по-голям съд или филиал. Крайната цел обаче – постигане на равномерна натовареност в цялата страна на магистратите и на съдебните служители, трябва да бъде постигната, дори и с непопулярни мерки.

Всички се обединиха около становището, че наистина има съдии и съдебни служители, които са натоварени в пъти по-малко от колегите им в други звена на съдебната система и тази неравнопоставеност трябва да бъде преодоляна. Дори съдиите, които правораздават извън столицата, апелираха да бъдат решени първо проблемите с липсата на сгради и с прекомерната натовареност на магистратите в София, за да не трябва всички от Софийския апелативен район да понасят негативите от съществуващия дисбаланс. „Целта ни трябва да е постигането на качество на правораздаването при нормална натовареност” – подчертаха съдиите по време на срещата.

Пълна подкрепа получи становището, че е необходимо да се преоцени работата на специализираните наказателни съдилища. Според магистратите, другите много слабо натоварени звена в съдебната система са военните съдилища и ВСС трябва да прецени дали да не останат само две – първоинстанционен и апелативен.

Председателите на съдилищата в Софийския апелативен район поеха ангажимента да изпратят до ВСС доклади с анализ за своите съдебни окръзи и с конкретни адекватните мерки за оптимизиране на съдебната карта в рамките на съществуващата административно-териториална карта на страната, която също има нужда от реформиране, но тази дейност е извън функциите на съдебната система.

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.