24 ноември 2015 г.

Във ВКС ще бъде публично разпределено делото за несъстоятелността на „Корпоративна търговска банка” АД

 

На 25 ноември 2015 г. (сряда) от 13.00 ч. в деловодството на Търговската колегия на Върховния касационен съд (стая № 10 на сутерена на Съдебната палата) ще бъде публично разпределено делото за несъстоятелността на „Корпоративна търговска банка” АД (КТБ). Журналистите, които желаят да присъстват на публичното разпределение, трябва да бъдат пред деловодството в 12.50 ч.

Във ВКС постъпиха частни жалби от КТБ АД (н), представлявано от изпълнителните директори и от „Бромак” ЕООД (легитимиращо се като мажоритарен акционер), отделно от „Бромак” ЕООД и от „Бългериан Акуизшън Къмпани ІІ С.а.р.Л” – Люксембург, срещу тези части на решението на Софийския апелативен съд (САС) от 03.07.2015 г., с които въззивните им жалби са оставени без разглеждане като недопустими. В частните жалби се съдържат искания за отправяне на преюдициални запитвания, като смисълът на въпросите в тях е: дали е легитимиран длъжникът, чрез органите му и акционерите, да обжалва първоинстанционния акт; възможно ли е съдът по банковата несъстоятелност да извърши косвен инцидентен съдебен контрол по реда на чл. 17, ал. 2 от ГПК на валидността и законосъобразността на административния акт на БНБ за отнемането на лиценза за извършване на банкова дейност, ако липсва административен ред за обжалването му; разполагат ли органите на длъжника (изпълнителните директори) и акционерът – процесуален субституент „с право на ефективна съдебна защита”.

Във ВКС бяха подадени и касационни жалби от КТБ АД (представлявано от изпълнителните директори и от „Бромак” ЕООД) и от „Бългериан Акуизшън Къмпани ІІ С.а.р.Л” – Люксембург, срещу тази част от решението на САС, с която съдът се е произнесъл по същество за неплатежоспособността на КТБ.

С решението си от 22.04.2015 г. Софийският градски съд (СГС) обявява неплатежоспособността на КТБ с начална дата 06.11.2014 г. Въззивното производство пред САС е образувано по шест жалби. Тази на Българската народна банка е срещу частта на решението на СГС, с която е определена началната дата на неплатежоспособността на КТБ, като искането е за определяне на 30.09.2014 г. като начална дата. Акционерът „Бромак” ЕООД обжалва първоинстанционното решение изцяло. Срещу цялото решение е и общата въззивна жалба от името на длъжника КТБ АД, представлявано от изпълнителните директори и от „Бромак” ЕООД. Изцяло обжалва акта на СГС и „Бългериан Акуизшън Къмпани ІІ С.а.р.Л” – Люксембург. Въззивна жалба срещу решението на СГС в частта за началната дата е депозирана и от синдиците на КТБ, според които датата трябва да е 30.09.2014 г. Софийската градска прокуратура протестира акта на СГС също в частта за началната дата.

С атакуваното пред ВКС решение № 1443/03.07.2015 г. по т. д. № 2216/2015 г. Софийският апелативен съд оставя без разглеждане въззивните жалби на КТБ АД (представлявано от изпълнителните директори и от „Бромак” ЕООД), „Бромак” ЕООД и „Бългериан Акуизшън Къмпани ІІ С.а.р.Л” – Люксембург. С акта си съдът се произнася и по същество по жалбите на БНБ, КТБ АД (представлявано от синдиците) и по протеста на СГП относно началната дата, като приема, че тя трябва да бъде 20.06.2014 г.

 

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.