18 ноември 2015 г.

ВКС прекрати производството по делото, образувано по искане за възобновяване от задочно осъдения бивш банкер Иван Китов, притежавал контролния пакет акции на фалиралите „Бизнесбанк” – гр. Петрич, и „Кристалбанк” – гр. Мадан

 

С определение № 421/2015 г. по наказателно дело № 1194/2015 г., постановено в съдебно заседание на 18 ноември 2015 г., тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) прекрати производството по делото. Определението не подлежи на обжалване.

Съдът приема, че производството по делото следва да бъде прекратено, тъй като е образувано от задочно осъден на основание чл. 423, ал. 1 от НПК. В този случай законът изисква задочно осъденият да участва лично в съдебно заседание. Осъденият Китов е редовно призован и не се явява.

По време на съдебното заседание, проведено на 18 ноември 2015 г., в залата присъства Венелин Китов – баща на осъдения, който съобщава, че синът му е в Коста Рика, чуват се по телефона, но не знае къде точно живее.

Делото бе образувано по искане на Иван Китов за възобновяване на к.н.д. № 898/2014 г. на ВКС, по което с решение № 308 от 03.12.2014 г. е оставено в сила решение № 30 от 13.02.2014 г. по в.н.о.х.д. № 1279/2011 г. на Софийския апелативен съд, с което е изменена присъда на СГС от 09.12.2010 г. по н.о.х.д. № 226/2005 г.

С първоинстанционната присъда Иван Китов – бивш банкер, притежавал контролния пакет акции на фалиралите „Бизнесбанк” – гр. Петрич, и „Кристалбанк” – гр. Мадан, е осъден за престъпление по чл. 203, ал. 1 от НК (длъжностно присвояване в особено големи размери, представляващо особено тежък случай) за това, че в периода от 08.08.1994 г. – 09.09.1994 г. в гр. София, при продължавано престъпление, като длъжностно лице – председател на съвета на директорите на ТБ „Бизнесбанка” АД – гр. Петрич, е присвоил 93 242 083,30 неденоминирани лева, собственост на банката, поверени му да ги управлява. Наложено му е наказание лишаване от свобода за срок от 13 години, лишаване от право да заема всякакви държавни и обществени длъжности, свързани с управление и отчитане на парични средства за срок от 15 години, както и конфискация на ½ от имуществото.

С въззивното решение САС е изменил първоинстанционната присъда, като е намалил лишаването от свобода от 13 на 6 години, лишаването от право да заема държавни и обществени длъжности от 15 на 6 години, отменил е наказанието конфискация на ½ от имуществото и е потвърдил присъдата в останалата й част.

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.