23 октомври 2015 г.

Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии на Върховния касационен съд обяви Тълкувателно решение № 6/2014 г. по т. д. № 6/2014 г.

 

На 23.10.2015 г. Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии (ОСГТК) на Върховния касационен съд обяви Тълкувателно решение № 6/2014 г. по т. д. № 6/2014 г. на ОСГТК по въпросите: „Как се определя размерът на обезпечението за спиране изпълнението на осъдително въззивно решение с предмет парична сума по чл. 282, ал. 2, т. 1 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК)?”; „Представлява ли съдът трето задължено лице по смисъла на чл. 508 от ГПК по отношение на вземания за суми, внесени като гаранция по сметка на съда?” и „Подлежи ли на обжалване определението на съда за освобождаване на внесени като разноски и гаранции суми и от кой момент настъпва изискуемостта на вземането за тяхното връщане?”.

Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии на Върховния касационен съд реши:

1. Размерът на обезпечението по решения за парични вземания съгласно чл. 282, ал. 2, т. 1 ГПК се определя от размера на предявените и уважени за конкретна сума искове по главните и акцесорни вземания, предмет на предявения иск, респ. искове, които се включват в понятието „присъдена сума”.

2. Съдът не представлява трето задължено лице по смисъла на чл. 508 ГПК по отношение на вземания за суми, внесени като гаранция по сметка на съда.

3. Не подлежи на обжалване определението на съда за освобождаване на внесени като разноски и гаранции суми. Изискуемостта на вземането за връщането на сумите настъпва с влизане в сила на съдебния акт, с който е приключил исковият процес.

Решението е публикувано в интернет страницата на съда – рубрика „Тълкувателни дела на ВКС”.

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.