02 октомври 2015 г.

Съдиите от ВКС предлагат на народните представители и на министъра на правосъдието списък от магистрати, отговарящи на изискванията за кандидати за инспектори в Инспектората към ВСС

 

Председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов изпрати до председателя на Народното събрание и министъра на правосъдието списък от шестима съдии, посочени на 1 октомври 2015 г. от общите събрания на Гражданската и Търговската колегии и на Наказателната колегия, които отговарят на изискванията за кандидати за инспектори в Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС). Магистратите, предложени от върховните съдии, са Ценка Георгиева, Мария Славчева, Любка Богданова, Теодора Нинова, Елена Величкова и Лидия Стоянова.

В писмото си председателят на ВКС пояснява, че съдиите от Върховния касационен съд приемат предоставената от Народното събрание възможност неправителствени организации, висши училища и научни организации да предлагат на народните представители кандидати за инспектори в ИВСС като много позитивен знак по пътя на реалното осъществяване на съдебната реформа в условията на диалог с гражданското общество. Той допълва: „От страна на неправителствения сектор бяхме запитани дали съдиите от ВКС не биха изявили желание да обсъдят на Общо събрание свои кандидатури, за да може изборът на съдебни инспектори да стане по-убедителен както за обществото, така и за магистратската общност. С моите колеги взехме решение да посочим магистрати от ВКС, защото включването на съдии от върховната съдебна инстанция в дейността на ИВСС би допринесло за увеличаването на ефикасността и професионализма на тази институция. Направихме го, въпреки кратките срокове, предвидени от Народното събрание в процедурните правила, защото ясно осъзнаваме колко важна е ролята на ИВСС за преодоляването на натрупаните негативи и съмнения в обществото към съдебната система, за връщането на доверието в нея и за възстановяването на чувството за справедливост в българските граждани”.

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.