30 септември 2015 г.

Съобщение на Пресцентъра на ВКС             

Пресцентърът на Върховния касационен съд уведомява, че Общото събрание на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд за избор на съдия в Конституционния съд на Република България от квотата на съдебната власт ще се проведе на 30.09.2015 г., сряда, от 14 ч. в зала 15 „Тържествена“ на Съдебната палата.

Операторите и фотографите ще бъдат поканени в залата по време на встъпителната част на събранието и при обявяването на резултатите от гласуването. Снимачна техника не се допуска в залата по време на обсъжданията. Репортерите ще имат възможност да наблюдават Общото събрание на съдиите от ВКС и ВАС от балкона над зала „Тържествена“.

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.