25 септември 2015 г.

ВКС насрочи за 28 септември делото срещу Румен Рашев – бивш кмет на община велико търново            

Състав на Върховния касационен съд ще разгледа на 28.09.2015 г. касационно наказателно дело № 837/2015 г., образувано срещу Румен Георгиев Рашев - бивш кмет на Община Велико Търново и Елена Илиева Абаджиева - главен архитект на Община Велико Търново, по касационен протест на Апелативна прокуратура – гр. Пловдив срещу въззивна присъда № 729 от 27.11.2014 г. по в.н.о.х.д. № 219/2014 г. на Апелативен съд – гр. Пловдив, в частта, с която е отменена първоинстанционната осъдителна присъда № 50 от 26.04.2011 г. по н.о.х.д. №655/2014 г. на Окръжен съд – гр. Велико Търново по отношение на Румен Рашев и относно подсъдимата Елена Абаджиева спрямо, която е потвърдена оправдателната присъда.

С първоинстанционната присъда подсъдимият Румен Георгиев Рашев е признат за виновен по обвинението за извършено престъпление по чл. 282, ал. 2, пр. 1 и 2, вр. ал. 1, 2 и 3, вр. чл. 26, ал. 1 от НК /престъпление по служба – длъжностно лице, което наруши служебните си задължения или превиши властта, или правата си. От деянието са настъпили значителни вредни последици и е извършено от лице, което заема отговорно служебно положение/. Наложено му е наказание лишаване от свобода за срок от две години, което е било отложено на основание чл.66 НК за четири години.

С въззивната присъда тя е отменена в осъдителната й част по отношение на подсъдимия Рашев и е потвърдена в останалата й част.

В касационният протест и в допълнението към него се релевират доводи за допуснати съществени процесуални нарушения и нарушения на материалния закон от въззивната инстанция довели до ограничаване на процесуалните права на обвинението и до незаконосъобразен извод на съда относно вината и отговорността на подсъдимите.

Прави се искане за отмяна на въззивната присъда, постановяване на нов съдебен акт и признаване подсъдимите за виновни.

С предходно решение № 138 от 05.06.2014 г. по н.д. № 219/2014 г., ВКС отменил въззивното решение на Пловдивски апелативен съд и върнал за втори път делото за ново разглеждане.

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.