24 септември 2015 г.     

Върховният касационен съд постанови решение № 24/24.09.2015 г. по делото, водено срещу ямболския кмет Георги Иванов Славов, с което отмени изцяло въззивно решение № 55/09.07.2014 г. на Апелативен съд – гр. Бургас, постановено по внохд № 187/2013 г. и връща делото за ново разглеждане на същия съд от друг състав от стадия на съдебното заседание. Подсъдимият Славов е обвинен в това, че в качеството си на длъжностно лице - кмет на Община Ямбол, с цел да набави облага за „Диана Комерс 1” ЕООД – гр. Ямбол, в размер на 1 619 362,81 лв. е нарушил служебните си задължения и превишил правата си по чл. 15, ал. 1 от ЗОП, чл. 39, ал. 1, т. 3 от ЗОП, чл. 22 от ЗОБ и чл. 41, ал. 2 от ЗОП, като от деянието са настъпили значителни вредни последици за Община Ямбол и общинския бюджет в размер на 2 024 203, 51 лв.

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.