18 септември 2015 г.

ВКС насрочи закрито заседание по дело с жалбоподател „Мюсюлманско изповедание“ - гр. София и ответник „Мюсюлманско сунитско ханефитско изповедание“             

Състав на Второ отделение, Търговска колегия на Върховния касационен съд ще разгледа на 8.12.2015 г. в закрито съдебно заседание т.д. No 2451/2015 г.

Делото е образувано на основание параграф 4 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за вероизповеданията, по касационна жалба срещу решения No 966/12.05.2015 г. и No 1028/19.05.2015 г. на Апелативен съд – гр. София, постановени по ф.д. No 964/2014 г. и касационна жалба срещу решение No 1190/5.06.2015 г. на Апелативен съд – гр. София, постановено по ф.д. No 964/2014 г.

Страни по делото са жалбоподател „Мюсюлманско изповедание“ – гр. София и ответник „Мюсюлманско сунитско ханефитско изповедание“.

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.