17 септември 2015 г.

Върховният касационен съд постанови решение No 129/16.09.2015 г., с което остави в сила решението от 28.07.2015 г. по ф.д. No 29/2009 г. на Софийски градски съд, ТО, VI-6.

Производството е по реда на чл.18 вр. чл.17, ал.1 т.8 ЗПП. Образувано е по жалба на политическа партия „Обединена социалдемокрация”, чрез председателя Йордан Тодоров Гергов, против решението от 28.07.2015г. по ф.д.№ 29/2009г. на Софийския градски съд, ТО, VІ-3 състав. С това решение Софийският градски съд е отказал вписването в Регистъра на политическите партии на промени по партидата на политическа партия „Обединена социалдемокрация”. Заявените за вписване обстоятелства произтичат от решенията приети на Втория редовен конгрес проведен на 28.03.2015г.

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.