16 септември 2015 г.

ВКС постанови присъда No 333/16.09.2015 г. по к.д. 897/2015 г.

            

Днес на 16.09.2015 г., в производство по реда на чл.354 ал.5 НПК вр. с чл.336 ал.1 НПК, Върховният касационен съд, Наказателна колегия, Първо наказателно отделение, отмени въззивно решение по внохд No 80/2012 г. на Военно-апелативния съд, с което е преквалифицирано извършеното от подсъдимия Александър Александров Вълков деяние, от престъпление по чл. 118 вр. с чл.116, ал.1 т.2.НК, в такова по чл. 123 ал.1 НК и на основание чл. 81 ал.3 вр. с чл. 80 ал.1 т.3 НК не е наложено наказание, поради изтекла давност, и вместо това постанови присъда по силата, на която призна за виновен подсъдимия Александър Александров Вълков в това, че на 2.12.1998 г. в гр. София, като лице от състава на полицията, по повод изпълнение на службата му, умишлено умъртвил Айредин Гюлейдинов Мустафов (деветнадесетгодишен), поради което и на основание чл. 116 ал.1 т.2 НК (изменен) вр. с чл.115 НК и чл.55 ал.1 т.1 НК, е осъден на лишаване от свобода за срок от 7 години, което да изтърпи при първоначален строг режим.

Присъдата не подлежи на обжалване и е предадена на Върховна касационна прокуратура за изпълнение.

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.