16 септември 2015 г.

ВКС насрочи за 18.09.2015 г. делото за катастрофата на автомагистрала „Тракия”

            

Състав на Върховния касационен съд ще разгледа на 18.09.2015 г. касационно наказателно дело № 746 /2015 г. образувано по жалби на един от частните обвинители и тримата подсъдими по делото за катастрофата на автомагистрала „Тракия” на 15.06.2011 г., в която загинаха девет души, а на други единадесет бяха причинени средни телесни повреди. Касационните жалби са подадени срещу въззивно решение № 91 от 18.12.2014 г. на Апелативен съд – гр. Бургас, с което е изменена присъда № 210 от 30.09.2013 г. на Окръжен съд – гр. Бургас.

С присъдата подсъдимият Ениз Ченгел е признат за виновен по чл. 123, ал. 3, пр. 2, вр. ал. 1 от НК /лишаване от живот на повече от едно лице поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност/, по чл. 134, ал. 3, пр. 2 от НК /причиняване на средна телесна повреда при професионална непредпазливост на повече от едно лице/, като за посочените престъпления му е наложено общо наказание в размер на десет години лишаване от свобода.

По същите две обвинения – по чл. 123, ал. 3, пр. 2, вр. ал. 1 от НК и по чл. 134, ал. 3, пр. 2 от НК е признат за виновен подсъдимият Николай Кирилов Точев, като наложеното му общо наказание е лишаване от свобода за срок от десет години.

С присъдата подсъдимият Светослав Димитров Димитров е признат за виновен по чл. 343а, ал. 1, б. „г”, пр. 2, вр. б. „б” във вр. с чл. 343, ал. 4 във вр. с ал. 3, пр. 2, б. „б” във вр. с ал. 1 във вр. с чл. 342, ал. 1 от НК /особено тежък случай на причиняване на смърт и телесни повреди на повече от едно лице в транспорта, като подсъдимият е направил всичко възможно за оказване помощ на пострадалите/, за което му е наложено наказание от пет години лишаване от свобода.

С въззивното решение присъдата е изменена като извършените от Ениз Ченгел и Николай Кирилов Точев деяния са преквалифицирани от чл. 123, ал. 3, пр. 2, вр. ал. 1 от НК по чл. 123, ал. 3, пр. 3, вр. ал. 1 от НК /особено тежък случай на лишаване от живот на повече от едно лице при професионална непредпазливост/.

С решението е преквалифицирано и извършеното от Светослав Димитров Димитров престъпление в такова по чл. 343а, ал. 1, б. „г”, пр. 2 във вр. с чл. 343, ал. 3, пр. 3, б. „б”, пр. 2, вр. ал. 4, вр. чл. 342, ал. 1 от НК /особено тежък случай на непредпазливо причиняване на смърт и телесни повреди на повече от едно лице в транспорта, като подсъдимият е направил всичко възможно за оказване помощ на пострадалите/.

С жалбите на подсъдимите Точев и Ченгел при условията на алтернативност се иска оправдаването им, връщане на делото за ново разглеждане от Апелативен съд – гр. Бургас или намаляване на наложените им наказания и приложение на института на условното осъждане.

С жалбата на подсъдимия Димитров е направено искане за оправдаването му или за намаляване на наложеното му наказание, изпълнението на което да бъде отложено с изпитателен срок.

С жалбата на частния обвинител Атанас Тодоров Атанасов се иска отмяна на въззивното решение поради допуснати нарушения на материалния и процесуален закон и потвърждаване на присъдата на Окръжен съд – гр. Бургас.

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.