14 септември 2015 г.

ВКС насрочи за 17 септември делото на Станислав Маламов и Велик Корчев подсъдими за убийството на Надежда Куцкова

            

Състав на Върховния касационен съд ще разгледа на 17.09.2015 г. касационно наказателно дело № 974/2015 г., образувано срещу Станислав Костадинов Маламов и Велик Илиев Корчев по жалба на двамата подсъдими срещу въззивно решение № 80/13.03.2015 г. на Софийския апелативен съд, с което частично е изменена присъда № 284/13.11.2014 г. на Софийския градски съд.

С присъдата подсъдимите Маламов и Корчев са признати за виновни по чл. 199, ал. 2, т. 2, пр. 1, вр. чл. 198, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 НК /грабеж на движима вещ, придружен с убийството на Надежда Куцкова - свекърва на съдията от Софийския апелативен съд Нели Куцкова/, за което на всеки един от тях е наложено наказание „лишаване от свобода” за срок от 12 (дванадесет) години и 6 (шест) месеца.

С въззивното решение тя е изменена в частта относно размера на наложените наказания, като същите са увеличени и за двамата подсъдими от 12 години и 6 месеца „лишаване от свобода” на 20 (двадесет) години „лишаване от свобода” за всеки един от тях, като в останалата част първоинстанционната присъда е потвърдена.

С жалбата на подсъдимия Маламов се иска изменение на въззивното решение с цел намаляване на наложеното му наказание. В жалбата си подсъдимият Корчев навежда доводи за наличието на всички касационни основания и прави искане за отмяна на въззивния съдебен акт и оставяне в сила на присъдата на Софийския градски съд.

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.