29 август 2015 г.

Върховният касационен съд постанови решение № 272 от 28.08.2015 година по кнд № 596/2015 година по описа на трето наказателно отделение, с което възобнови производството по внчхд № 493/2014 година по описа на Окръжен съд град Русе, отмени постановената по него присъда и призна подсъдимия Венцислав Петров Точков за невинен в това, че на 03.10.2013 г., в гр. Русе, публично разгласил позорно обстоятелство и приписал престъпление по отношение на Боян Любенов Славев, с думите: „Подзащитният ми е близо осемдесетгодишен пенсионер, страдащ от тежка форма на диабет и с видно от представените по делото доказателства психични проблеми. Тежкото му здравословно и емоционално състояние е причинено основно от психическия тормоз, нанесен му през годините от частния тъжител”, като го оправдава по обвинението за извършено престъпление по чл. 148, ал. 2, вр. ал. 1, т. 1, вр. чл. 147, ал. 1 от НК.

ОТХВЪРЛЯ предявения от гражданския ищец Боян Любенов Славев срещу Венцислав Петров Точков граждански иск за неимуществени вреди в размер на 2 500 лева, ведно със законната лихва, като неоснователно.

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.