28 юли 2015 г.

Състав на Търговска колегия на Върховния касационен съд постанови решение No 104/28.07.2015 г., с което остави в сила постановеното от Софийския градски съд решение от 1.06.2015 г., постановено по ф.д. No 13675/1995 г., с което е отказано вписване на избор на нов председател и промени в състава на Централния комитет и на Политбюро на политическа партия „Съюз на комунистите в България“.

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.