27 юли 2015 г.

Върховният касационен съд постанови решение  No 112/27.07.2015 г. по кнохд №2024/2014, с което измени решение №140/17.10.2014 г., постановено по внохд №116/2014 г. по описа на Апелативен съд - гр. Варна, като преквалифицира престъплението, за което подсъдимият Добрин Христов Папуров (управител на МЦ „Солингена” ООД и СХБАЛ „Папуров” ООД - Търговище) е признат за виновен от такова по чл. 212 в престъпление по чл.210, ал.1, т.3 и т.5, вр. чл.209 НК.

ВКС потвърди наложените наказания „лишаване от свобода“ от 3 години, изпълнението, на което е отложено за срок от 5 години и „конфискация“ на една втора от недвижим имот – гараж, като отмени наказанието „лишаване от право да упражнява дейност, като управител на лечебно заведение“.

ВКС потвърди въззивното решение в частта му, касаеща данъчни престъпления, осъществени от подсъдимият Добрин Папуров.

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.