27 юли 2015 г.

С решение по дело C-681/13 Съдът на Европейския съюз реши, че приетите от ВКС, Търговска колегия Тълкувателни решения № 1/15.06.2009 г. по т. д. № 1/2008 г. и 1/11.05.2012 г. по т. д. № 1/2011 г., относно правото на изчерпване на марка са в съответствие с правото на Съюза, позовавайки се и на заключение на Европейската комисия. Решението е постановено по повод отправено преюдициално запитване от Върховния съд на Нидерландия дали може да откаже да признае решение на български съд, което би могло да противоречи на правото на Съюза. Съдът в Люксембург е посочил, че подписването на тълкувателно решение с особено мнение, различно от застъпеното мнозинство, не би следвало да се разглежда като доказателство, че у това мнозинство съзнателно е формирана воля да бъде нарушено правото на Съюза. Напротив, този факт следва да се разглежда като отражение на дискусията, която се поражда при разглеждане на сложен правен въпрос.

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.