20 юли 2015 г.

С решение № 99/15.07.2015 г. по т.д. № 617/2015 г. Върховният касационен съд, състав на Търговска колегия, прие за неравноправна по смисъла на чл. 143 Закон за защита на потребителите клауза от Общите условия на „ЕВН България Електроснабдяване” АД, определяща едномесечен срок за подаване на възражения срещу фактури за заплащане на електрическа енергия от потребителите. ВКС е посочил, че задължаването на потребителя да заплати предварително фактурираните суми, които е оспорил чрез подаване на жалба и преди да е извършена проверка, противоречи на изискването за добросъвестност и поставя потребителя в неравностойно положение.

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.