17 юли 2015 г.

Върховният касационен съд постанови  решение, с което отмени по реда на възобновяването решение № 141/09.06.2011г., постановено по н.д. № 54/2011г. на ВКС, І н.о. (делото „Чората“) и върна делото за ново разглеждане от друг състав на касационния съд.

Повод за възобновяването е искане на главния прокурор на Република България с правно основание чл. 422 ал.1 т.4 НПК, а именно решение на ЕСПЧ по делото „Димитрови и други срещу България”, с което са констатирани нарушения по чл. 2 и чл. 3 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

Делото ще бъде докладвано на председателя на Наказателна колегия с оглед образуването на касационно производство по протест на прокурор от Военно-апелативна прокуратура, по жалби на подсъдимите Мирослав Писов, Георги Калинков, Борис Механджийски, Янко Граховски, Иво Иванов и по жалба на частните обвинители и граждански ишци по делото срещу решение на Военно-апелативния съд No 64/2010 г. по внохд No 5/2010 г.

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.