16 юли 2015 г.

Върховният касационен съд постанови решение, с което въззивна присъда № 9/02.12.2014 г., постановена по ВНОХД № 272/2013 г. от Варненския апелативен съд само в частта й, с която е потвърдена присъдата от 14.03.2002 г. по НОХД № 1884/2001 г. на Варненския окръжен съд досежно оправдаването на подсъдимия Йордан Стоянов Петров, по обвиненията по чл.199, ал.2, т.2, пр.1-во и т.3 и ал.1, т.2 от НК и по чл.330, ал.1 вр.чл.20, ал.2 от НК за извършени на 25 срещу 26.07.2000 г. в с.Куманово, област Варна грабеж с убийство и за палеж край с.Плачи дол, област Добрич по п.5 и 6 от обвинението, както и в частта, с която е потвърдено отхвърлянето на гражданските искове на Силвия Стефанова Костадинова и на Мария Урсула Музик, лично за нея и като пълномощник на трите си деца Марсел, Рафаел и Кристоф Музик и в тези части върна делото на въззивния съд за новото му разглеждане от друг негов състав от стадия на съдебното заседание.

Касационната инстанция остави в сила присъдата в останалата й част.

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.