01 юли 2015 г.

 ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД ПОСТАНОВИ РЕШЕНИЕ, С КОЕТО ИЗМЕНИ въззивна присъда № 120/16.06.2014г., постановена по внохд № 81/2014 г. на Апелативен съд – Велико Търново, като на основание чл.66, ал.1 от НК отлага изпълнението на наложеното на подсъдимата Радка Митева Настева наказание от една година „лишаване от свобода”, за изпитателен срок от три години, считано от влизане на присъдата в сила.

Касационната инстанция остави в сила присъдата на въззивния съд в останалата й част по отношение подсъдимата Мария Димова - бивш областен управител на Русе, и подсъдимите Глория Арабаджиева, Кристиян Вълчев, Дияна Янкова – Вълчева, Стела Георгиева и Нина Николова – служители в Областна администрация - Русе, като отмени определение от 17.06.2014г., постановено по реда на чл.306, ал.1 т.2 от НПК по същото дело.

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.