15 юни 2015 г.

Върховният касационен съд постанови решение, с което отмени присъда № 1 от 27.02.2014год. по внохд № 194/2013год. на Варненския апелативен съд в частта, с която присъда № 29 от 20.12.2012год. на Шуменския окръжен съд постановена по НОХД № 303/2011г., е изменена в наказателно-осъдителната част, както следва:

-по отношение на подс. Петър Видинов Стоянов по пункт 2 от обвинението по чл.116, ал.1, т.7, т.9 и т.10, във вр. чл.115, във вр. чл.20, ал. 3 от НК с пострадал Петър Иванов Лупов и по пункт 3 от обвинението по чл.116, ал.1, т.7, т.9 и т.10, във вр. чл.115, във вр. чл. 20, ал. 3 от НК с пострадал Румен Александров Рачев, както и по определеното на подсъдимия на основание чл. 23, ал. 1 от НК, общо най-тежко наказание „Доживотен затвор“;

-по отношение на подс. Васил Петков Костов по пункт 2 от обвинението по чл.116, ал.1, т.7, т.9 и т.10, във вр. чл.115, във вр. чл. 20, ал.3 и ал. 4 от НК с пострадал Петър Иванов Лупов и по пункт 3 по обвинението чл.116, ал.1, т.6, пр.1, т.7, т.9 и т.10, във вр. чл.115, във вр. чл.20, ал.3 и ал.4 от НК с пострадал Румен Александров Рачев, както и по определеното на подсъдимия на основание чл. 23, ал. 1 от НК, общо най-тежко наказание „Доживотен затвор“;

-по отношение на подс. Георги Вълев Вълев по пункт 1 по обвинението по чл.116, ал.1, т.7, т.9 и т.10, във вр. чл.115, във вр. чл.20, ал.3 от НК с пострадал Петър Иванов Лупов, и по пункт 2 по обвинението чл.116, ал.1, т.6, пр.1,т.7, т.9 и т.10, във вр. чл.115, във вр. чл.20, ал.3 от НК с пострадал Румен Александров Рачев, както и по определеното на подсъдимия на основание чл. 23, ал. 1 от НК, общо най-тежко наказание „Доживотен затвор“;

-по отношение на подс. Янко Христов Попов по пункт 1 от обвинението по чл.116, ал.1, т.6, пр.1, т.7, т.9 и т.10, във вр. чл.115, във вр. чл.20, ал.4 от НК с пострадал Румен Александров Рачев и по определеното му на основание чл. 23, ал. 1 от НК, общо най-тежко наказание „Лишаване от свобода“ за срок от петнадесет години.

- по отношение на подс. Р. Стойнев по пункт 1 от обвинението по чл.116, ал.1, т.6, пр.1, т.7, т.9 и т.10, във вр. чл.115, във вр. чл.20, ал. 4 НК, с пострадал Румен Александров Рачев, както и по определеното му на основание чл. 23, ал. 1 от НК, общо най-тежко наказание от седем години лишаване от свобода.

Въззивната присъда е отменена и в гражданската й част, с която са уважени:

- предявените от Аринка Борисова Лупова, Мая Петрова Лупова и Иван Петров Лупов граждански искове срещу подс. Петър Стоянов, Васил Костов, Георги Вълев Вълев и Петър Атмаджов за причинени с деянието по чл. 116, ал. 1 от НК неимуществени вреди и по присъдените държавни такси;

- предявените от Вирджиния Димитрова Манова-Рачева и Рейчъл Руменова Рачева срещу подс. Петър Видинов Стоянов, Георги Вълев Вълев, Васил Петков Костов, Янко Христов Попов, Петър Спасов Атмаджов и Райчо Георгиев Стойнев граждански искове за причинени с деянието по чл. 116 ал. 1 от НК неимуществени вреди и по присъдените държавни такси.

В отменените части делото е върнато на Варненския апелативен съд за ново разглеждане от друг съдебен състав и отстраняване на допуснатите съществени процесуални нарушения по смисъла на чл. 348, ал. 3, т. 1 от НПК.

В останалата част, с която апелативният съд се е произнесъл по въззивния протест и по жалбите на страните по обвиненията за извършените от подсъдимите престъпления, както следва:

-за подсъдимия Петър Виденов Стоянов-по чл. 131, ал. 1, т. 8 и т. 10, във вр. с чл. 129, ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 3 НК с пострадал Паунов; по чл. 330, ал. 2, т. 4, във вр. с ал.1, във вр. с чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от НК с пострадал Паунов; по чл. 333, във вр. с чл. 330, ал. 2, т. 4, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от НК с пострадал Паунов; по чл. 131, ал. 1, т. 8 и т. 10, във вр. с чл. 130, ал. 1, във вр. чл. 20, ал. 3 от НК с пострадал Петър Лупов; по чл. 330, ал. 2 т. 4, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от НК, с пострадал Александър Божилов;

-за подсъдимия Васил Петков Костов по чл.339, ал.1 от НК,

-за подсъдимия Георги Вълев Вълев по чл. 131, ал. 1 т. 8 и т. 10, във вр. с чл. 130, ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 3 от НК с пострадал Петър Лупов; по чл. 131, ал. 1, т. 10, във вр. с чл. 129, ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 3 от НК, с пострадал Али Салем; по чл. 339, ал. 1 от НК и по чл. 252, ал. 2, предл. 1 и 2, във вр. с ал. 1 от НК.

- за подсъдимия Петър Спасов Атмаджов по чл. 339, ал. 1 от НК и по чл. 131, ал. 1 т. 10, във вр. с чл. 129, ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК, с пострадал Али Салем;

-за подсъдимия Райчо Георгиев Стойнев по чл. 339, ал. 1 от НК, както и по чл. 321 от НК- за подсъдимите П.Стоянов, В.Костов и Я.Попов, присъдата като законосъобразна и справедлива, е оставена в сила. ...

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.