26 май 2015 г.

На 27 май 2015 г. ВКС ще направи публично разпределение на делото на Румен Рашев - бивш кмет на община велико търново и Елена Абаджиева - главен архитект на община Велико Търново

            

Пресцентърът на Върховния касационен съд уведомява, че на 27.05.2015 г. от 10:00 ч. ще бъде извършено публично разпределение на дело с вх. № 6698/25.05.2015г. образувано срещу подсъдимите Румен Георгиев Рашев - бивш кмет на Община Велико Търново и Елена Илиева Абаджиева - главен архитект на Община Велико Търново по касационен протест на Апелативна прокуратура – гр. Пловдив срещу въззивна присъда № 729 от 27.11.2014 г. по в.н.о.х.д. № 219/2014 г. на Апелативен съд – гр. Пловдив, в частта, с която е отменена първоинстанционната осъдителна присъда № 50 от 26.04.2011 г. по н.о.х.д. №655/2014 г. на Окръжен съд – гр. Велико Търново по отношение на Румен Рашев и относно подсъдимата Елена Абаджиева спрямо, която е потвърдена оправдателната присъда.

Делото срещу подсъдимите Рашев и Абаджиева е образувано във ВКС за трети път. С предходно решение № 138 от 05.06.2014 г. по н.д. № 219/2014 г., ВКС отменил въззивното решение на Апелативен съд – гр. Пловдив и върнал за втори път делото за ново разглеждане.

Срещата на желаещите да присъстват ще е пред стая No 50 – деловодство и адвокатска стая на Наказателна колегия на ВКС. ...►

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.