18 май 2015 г.

ВКС насрочи за 20 май делото за убийството на варненския бизнесмен Борислав Енев

            

На 20 май 2015 г. състав на Върховния касационен съд ще разгледа касационно наказателно дело № 430/2015 г., образувано по протест на Апелативна прокуратура – гр. Варна и жалба на гражданския ищец и частен обвинител Янина Бориславова Енева срещу решение № 11 по в.н.о.х.д. № 121/2014 г. по описа на Апелативен съд – гр. Варна, с което е потвърдена изцяло присъдата на Окръжен съд – гр. Варна. С нея подсъдимият Димо Иванов Стоянов е признат за невиновен за това да е извършил на 7.11.2012 г. в гр. Аксаково, обл. Варна предумишлено убийство с користна цел на Борислав Димитров Енев (престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 7 и 9 от НК). Предявеният граждански иск е бил отхвърлен.

С протеста и жалбата се иска се отмяна на решението на Апелативен съд – гр. Варна и връщане на делото за ново разглеждане.

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.