21 април 2015 г.

ВКС насрочи за 24 април делото на Десислава Дишлиева – балдъзата на Брендо, за пране на пари

            

Състав на Върховния касационен съд ще разгледа на 24.04.2015 г. касационно наказателно дело № 171/2015 г., образувано по искането на Главния прокурор на Република България за възобновяване на н.о.х.д. № 2143/2014 г. по описа на Софийския градски съд и връщането му за ново разглеждане от друг състав на съда по внесения обвинителен акт. С определение № 2292 от 31.07.2014 г. по посоченото по-горе дело, постановено по реда на Глава двадесет и шеста от НПК, Софийският градски съд е прекратил на основание чл. 369, ал. 4 от НПК /поради неотстранени в срок процесуални нарушения/ наказателното производство срещу обвиняемата Десислава Александрова Дишлиева за престъпление по чл. 253, ал. 4, вр. ал. 2, вр. ал. 1 от НК /квалифициран състав на пране на пари/.

Заседанието по делото е пренасрочено по молба на защитника на подсъдимата Десислава Александрова Дишлиева.

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.