21 април 2015 г.

ВКС насрочи за 24 април делото за грабежа на семейство Анчови в Чепинци             

Състав на Върховния касационен съд ще разгледа на 24.04.2015 г. касационно наказателно дело № 98/2015 г., образувано по протест на прокуратурата и жалба на гражданските ищци и частни обвинители Веско Георгиев Анчов, Марина Стефанова Анчова, Роси Вескова Георгиева и Надя Вескова Георгиева срещу решение № 126 по в.н.о.х.д. № 2/2014 по описа на Военно-апелативния съд. С него е потвърдена присъда на Софийския военен съд в частта, с която подсъдимите Димчо Любомиров Димов, Борис Иванов Маринов, Димитър Атанасов Николов, Божидар Борисов Методиев, Цветко Димитров Ненов и Петър Велинов Стоянов са признати за невиновни за извършен въоръжен грабеж в особено големи размери (престъпление по чл. 199, ал. 2, т. 3 от НК). С решението поради настъпила абсолютна давност първоинстанционната присъда е отменена в частта, с която подсъдимият Борислав Иванов Маринов е признат за невиновен и оправдан по обвинението му за помагачество към изнасилване (престъпление по чл. 152, ал. 1, т. 2 вр. чл. 20, ал. 4 от НК), като производството е прекратено. Гражданските искове са отхвърлени изцяло.

С протеста и жалбата се иска отмяна на въззивното решение в частта, с която е потвърдена присъдата на Софийския военен съд за престъплението грабеж, и осъждане на подсъдимите.

На 19.03.2015 г. състав на ВКС отложи делото, като допусна провеждането на въззивно съдебно следствие пред касационната инстанция. За заседанието на 24.04.2015 г. са призовани за разпит свидетели и вещи лица.

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.