21 април 2015 г.

ВКС насрочи за 24 април делото на Адриан Ангелов за убийство по особено мъчителен начин на Николай Йорданов

            

Състав на Върховния касационен съд ще разгледа на 24 април 2015 г. касационно наказателно дело от общ характер № 356 от 2015 г. срещу Адриан Анатолиев Ангелов. Производството е образувано по негова жалба и по жалба на гражданските ищци и частни обвинители Мариана Кирилова Йорданова и Стоян Димитров Йорданов (родители на жертвата Николай Стоянов Йорданов) срещу решение № 449 от 16.12.2014 г., постановено по в.н.о.х.д. № 1050/2014 по описа на Софийския апелативен съд. С решението, присъда № 181 от 25.06.2014 г. по н.о.х.д. № 5726/2013 г. по описа на Софийски градски съд, е потвърдена в частта относно наложеното на Ангелов наказание и изменена в частта относно присъдените на гражданските ищци обезщетения. С нея Ангелов е осъден за престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 6, пр. 3 и т. 7 от НК /убийство по особено мъчителен за убития начин, извършено с користна цел/, като му е наложено наказание лишаване от свобода за срок от тридесет години и е осъден да заплати на всеки от граждански ищци обезщетение в размер на 100 000 лева, който (размер) е увеличен на 150 000 лв. с въззивното решение.

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.