17 април 2015 г.

ВКС насрочи за 20 април делото на Адил Решидов – бивш кмет на гр. Исперих

            

На 20.04.2015 г. състав на Върховния касационен съд ще разгледа касационно наказателно дело № 161/2015 г., образувано по протест на прокурор при Апелативна прокуратура – гр. Варна срещу решение № 170 от 05.12.2014 г. по в.н.о.х.д. № 190/2014 г. на Апелативен съд – гр. Варна, с което е потвърдена оправдателна присъда № 28 от 13.05.2014 г. по н.о.х.д. № 270/2013 г. на Окръжен съд – гр. Разград. С протеста се иска отмяна на решението на Апелативен съд – гр. Варна и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на съда.

По делото подсъдими са Адил Ахмед Решидов - бивш кмет на гр. Исперих и Данислав Иванов Дочев. Подсъдимият Решидов е оправдан по чл. 254а, ал. 2 във вр. с ал. 1 във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК (нецелево разходване на бюджетни средства). Подсъдимият Дочев е оправдан по чл. 311, ал. 1 във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК (съставяне на официален документ с невярно съдържание).

Заседанието по делото бе насрочено за 16.03.2015 г., но не се състоя поради сигнал за поставено взривно устройство в сградата на Съдебната палата - гр. София.

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.