14 април 2015 г.

На 15 април ВКС ще разгледа делото на Атанас Гурков - кмет на с. Ковачитe, общ. Сливен, причинил ПТП в пияно състояние със смъртен случай

            

Състав на Върховния касационен съд ще разгледа на 15 април 2015 г. касационно наказателно дело No 251/2015 г. образувано по жалба на подсъдимия Атанас Тодоров Гурков - кмет на с. Ковачите, община Сливен, срещу решение № 140 от 17.12.20014 г., постановено по в.н.о.х.д. № 164/2014 г. по описа на Апелативен съд – Пловдив, с което е потвърдена присъда № 34 от 17.09.2014 г. по н.о.х.д. № 239/2014 г. на Окръжен съд – Сливен.

С присъдата Атанас Тодоров Гурков е осъден за това, че при управление на МПС в пияно състояние по непредпазливост причинил смъртта на Вълю Христов Арабаджиев от същия град - престъпление по чл. 343, ал. 3, пр. 1, б. „б” от НК, за което са му наложени наказания лишаване от свобода за срок от три години и четири месеца и лишаване от право да управлява МПС за срок от пет години.

С касационната жалба се правят искания за връщане на делото за ново разглеждане от Апелативен съд – Пловдив или намаляване на наложеното на подсъдимия Гурков наказание.

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.