14 април 2015 г.

На 15 април ВКС ще разгледа делото за изнасилване и за грабеж, придружен с убийство на Aнастасия Kечеджиева от с. Срем, общ. Тополовград

            

Във Върховния касационен съд е образувано касационно дело No 334/2015 г. по реда на чл. 346, т. 1 от НПК срещу подсъдимите Данаил Анастасов Желязков, Златин Георгиев Иванов и Христо Анастасов Желязков, по обвинения за изнасилване и за извършен грабеж, придружен с убийство на възрастна жена - Анастасия Иванова Кечеджиева от с. Срем, Общ. Тополовград. Производството е по подадени касационни жалби срещу решение № 16 от 13.05.2014 г. по в.н.о.х.д. № 5/2014 г. на Апелативен съд – гр. Бургас, с което е потвърдена присъда № 96 от 26.11.2013 г. по н.о.х.д. № 123/2013 г. на Окръжен съд – гр. Ямбол.

С присъдата и тримата подсъдими са признати за виновни за престъпления по чл. 199, ал. 2, т. 2, предл. 1-во вр. с ал. 1, т. 4 вр. с чл. 198, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 – грабеж придружен с убийство, и по чл. 152, ал. 3, предл. 1-во вр. с ал. 1, т. 2 вр. чл. 20, ал. 2 от НК – изнасилване.

За извършеното престъпление на Христо Анастасов Желязков е определено наказание от осемнадесет години лишаване от свобода, на Данаил Анастасов Желязков - двадесет и пет години лишаване от свобода, на Златин Георгиев Иванов - двадесет години лишаване от свобода.

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.