09 април 2015 г.

ВКС ще разгледа на 14 април делото за убийството край река Камчия

            

Състав на Върховния касационен съд ще разгледа на 14 април 2015 г. касационно наказателно дело № 1476/2014 г. срещу подсъдимите Илчо Тодоров Адамов, Николай Димитров Николов, Мартин Величков Стоименов, Ганислав Стефанов Начев образувано по жалби на подсъдимите срещу решение № 89/24.06.2014 г. по в.н.о.х.д. № 135/2013 г. на Апелативен съд – Варна, с което е потвърдена изцяло първоинстанционната присъда от 31.10.2011г. на Окръжен съд – Варна по н.о.х.д. № 458/2009 г. относно извършени от тях престъпления по чл. 116, ал. 1, т. 4 и т. 6, вр. чл. 20, ал. 3 и 4 от НК /убийство/ и по чл. 142, ал. 2, т. 2 и т. 5, вр. чл. 20, ал. 3 и 4 от НК /отвличане/.

С жалбите се иска отмяна на решението и връщане на делото за ново разглеждане от въззивния съд или намаляване на наложените наказания, както и намаляване на обезщетенията, присъдени на гражданските ищци и частни обвинители.

Подсъдимият Николай Николов иска да бъде признат за невиновен и оправдан за престъплението по чл. 142, вр. чл. 20, ал. 3 и 4 от НК. Подсъдимият Ганислав Начев желае да бъде признат за невиновен и оправдан за престъплението по чл. 116 от НК.

С предходно решение № 574 от 08.05.2013 г. по наказателно дело №1902/2012 г. ВКС отмени въззивно решение № 105 от 04.07.2012 г. по в.н.о.х.д. № 50/2012 г. на Апелативен съд – Варна и върна делото за ново разглеждане за изпълнение на указания по реда на чл. 355, ал. 1, т. 3 от НПК.

На 24.02.2015 г. състав на ВКС отложи делото поради заболяване на защитника на подсъдимия Мартин Величков Стоименов.

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.